کسب مقام اول موسسه زند در بین موسسات غیرانتفاعی - غیر دولتی استان فارس در سال های 1391، 1392 و 1393
جهت مشاهده چارت درسی، فرم های مربوطه، ساعات مشاوره و کلیه اطلاعات هر رشته، در بخش رشته های تحصیلی، بر روی رشته مورد نظر کلیک نمایید.
جهت مشاهده اخبار و اطلاعیه های مهم و فوری روز، به بخش اخبار و اطلاعیه ها مراجعه نمایید.
تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 314779 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 621
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 (71) 98+
Copyright © 2002-2013, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand-ihe.ac.ir