کسب مقام اول موسسه زند در بین موسسات غیرانتفاعی - غیر دولتی استان فارس در سال های 1391، 1392 و 1393
جهت مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی این اطلاعیه کلیک نمایید.
جهت مشاهده نمونه مدرک فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی زند، بر روی این اطلاعیه کلیک نمایید
جهت مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی این اطلاعیه کلیک نمایید.
تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 370502 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 361
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2013, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir