1.jpg

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی و همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنها در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، انجمنهای علمی- دانشجویی با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مطابق آیین نامه تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.
در همین راستا امور دانشجویی و فرهنگی مؤسسه آموزش عالی زند در فروردین و اردیبهشت ماه 91 اقدام به برگزاری دومین دوره انتخابات انجمن علمی رشته های مختلف نمود که پس از ثبت نام اولیه و بررسی صلاحیت کاندیداها مطابق آیین نامه و برگزاری انتخابات و شمارش آرا، افراد برگزیده هر رشته اعلام گردید که طی یک جلسه توجیهی به بیان برنامه های خود پرداختند. تا کنون این انجمنها به طور فعال به برگزاری برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی اعم از برگزاری بازدیدهای علمی، دوره های آموزشی، همایش ها، سمینارها و مسابقات مشغول هستند. دوره بعدی انتخابات در آبان ماه 92 برگزار گردید.

anjomane

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135229 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 755
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir