1.jpg

خوابگاه بخشی از امکانات رفاهی دانشگاه می باشدکه دانشجویان طبق قوانین و مقررات تعیین شده به صورت فردی و گروهی بخشی از زمان فراغت و استراحت خود را در آن بسر می برند و هنگام سکونت در خوابگاه ضمن رعایت حقوق دیگران و مقررات خوابگاه از امکانات فرهنگی، ورزشی، فوق برنامه، آموزشی و خدماتی استفاده مینماید.

همواره موضوع خوابگاه یکی از مهمترین دغدغه های دانشگاهها بوده است. مؤسسه آموزش عالی زند نیز به نوبه خود در راستای تأمین محیطی امن، آرام و دلنشین جهت دانشجویان غیر بومی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و حتی فراتر از استانداردهای موجود و مطلوب نیز کار کرده است. دانشجويان آينده سازان جوامع به حساب مي آيند بنابراين سلامت جسم و به ويژه روان آنها با سلامت جامعه و آينده كشور در ارتباط مستقيم مي باشد از عوامل مهم و تاثير گذار بر كيفيت زندگي زیستن در مكانهايي نظير خوابگاه مي باشد. لذا تمام تلاش مسئولین مؤسسه اعم از ریاست، معاونت های فرهنگی و دانشجویی، مدیریت های فرهنگی و دانشجویی و سرپرستان خوابگاه همواره بر آن بوده تا به نحو احسن نهایت رسیدگی را به دانشجویان عزیز خوابگاهی نمایند و با نگاهی ویژه به مقوله خوابگاه در صدد تحقق اهداف و آرمانهای خوابگاه نمونه گامی برداشته باشند.

خوابگاه دخترانه مؤسسه آموزش عالی زند در بهترین نقاط شهر و با کمترین بعد مسافت تا دانشگاه مهیا گردیده و علاوه بر این سرویس ایاب و ذهاب نیز در نظر گرفته شده است.

خوابگاه شامل بهترین امکانات از قبیل تخت های راحتی، خوشخواب، لباسشویی، یخچال و تلویزیون، اتاق مطالعه، کافی نت، اینترنت وایرلس پرسرعت و ... می باشد.

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 822982 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 28
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir