1.jpg

 

به منظور رفاه حال دانشجویان،امور دانشجویی موسسه آموزش عالی زند به توزیع غذا با کیفیت مطلوب و نرخ مناسب در محیط دانشگاه می پردازد. با توجه به برنامه هفتگی فشرده برخی از دانشجویان و حضور مستمر ایشان در دانشگاه، این امر موجب راحتی دانشجویان جهت تهیه غذا می گردد. منوی غذا بصورت هفتگی اعلام می گردد و دانشجویان می توانند از 48 ساعت قبل جهت تهیه ژتون و رزرو غذا برای روزهای کلاسی موردنظر خود اقدام نمایند.

قیمت ژتون به ازاء هر پرس غذا 1800 تومان می باشد که مابقی آن بصورت سوبسید از طرف موسسه پرداخت می گردد.

ساعت تحویل غذا جهت دانشجویانی که از قبل ژتون خریداری نموده اند:

- صرفاً از ساعت 12 لغایت14 (بدیهی است بوفه در قبال تحویل غذا در خارج از ساعات یادشده هیچگونه تعهدی ندارد.)

- ساعت خرید ژتون جایگزین (مختص افرادیکه موفق به رزرو غذا از روز قبل نشده اند): از ساعت 14 لغایت15 (لازم به ذکر است قیمت ژتون جایگزین 2500 تومان می باشد)

محل تهیه ژتون : بوفه ساختمان مرکزی و سلف سرویس ساختمان ستارخان

 

 

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135234 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 760
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir