1.jpg

ZandArmsmall6

انتخاب موسسه زند به عنوان موسسه آموزش عالی نمونه استان در سال تحصیلی 94-93.

...

مدیر نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی و دانشگاه های فارس، مراکز و موسسات آموزش عالی نمونه استان در سال تحصیلی جاری را معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بابک شمشیری ظهر سه شنبه 25 فروردین 94 در نشست خبری به دانشگاه هایی که در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ توانسته اند موفق تر از سایر دانشگاه ها عمل کنند، اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در بین دانشگاه های دولتی استان با توجه به سطح دانشگاه شیراز فقط مجبور می شدیم این دانشگاه را انتخاب کنیم، در بررسی ها این دانشگاه کنار گذاشته شد با این وجود هیچ دانشگاه دولتی دیگری نیست نتوانست در بین دانشگاه های دولتی به عنوان نمونه انتخاب شود.
مدیر نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی و دانشگاه های فارس افزود: در بین سایر مراکز آموزشی دیگر دانشگاه آزاد واحد استهبان، دانشگاه پیام نور شیراز، مرکز جامع علمی کاربردی مرکز مخابرات راه دور و موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی زند به عنوان مراکز نمونه معرفی شدند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه جمعیت محصلان در حال حرکت به سمت دوره های تحصیلات تکمیلی هستند، بسیاری از موسسات و مراکز آموزش عالی به دنبال این هستند که دوره تحصیلات تکمیلی را راه اندازی کنند این در حالی است که دوره تحصیلات تکمیلی نیازمند یکسری استانداردهایی است و بنابراین باید نظارت و ارزیابی ویژه ای بر این امر انجام شود.
شمشیری در ادامه سخنان خود تاکید کرد: با توجه به آینده نگری ها، رشد جمعیت، وضعیت بین المللی و نیازمندی ها و اقتضائات جامعه امروز باید به کیفیت آموزش عالی توجه نشان داد که هم در جهت رشد علمی کشور پیش روند و هم اینکه خود پایدار بمانند.
وی بیان کرد: تداوم و بقا موسسات آموزش عالی در گرو این است که توان ادامه رقابت با سایر مراکز را داشته باشند که لازمه آن توجه به کیفیت سیستم آموزشی است.
دبیر هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فارس یادآور شد: در سال ۹۳ کیفیت پژوهش و آموزش دانشگاه ها، وضعیت پایان نامه ها و سطح علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان در هیئت نظارت و ارزیابی مورد توجه قرار گرفت.

متن اصلی خبر در خبرگزاری مهر
http://www.mehrnews.com/news/2534123/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
متن اصلی خبر در خبرگزاری ایسنا
http://fars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=34300

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135232 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 758
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir