1.jpg

اداره تغذیه با هدف تأمین غذای دانشجویان و نظارت برکیفیت وکمیت آن فعالیت می نماید. دراین راستا کارشناس امور تغذیه مواداولیه ورودی را از لحاظ معیارهای بهداشتی کنترل نموده و برکلیه مراحل تهیه وآماده سازی و پخت و توزیع غذا نظارت دارد لذا آنچه حائز اهمیت است اینکه کارشناس و پیمانکار مربوطه ازهیچ کوششی در دستیابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی کنند. تلاش مسئول اداره امور تغذیه و مدیریت امور دانشجویی همواره در راستای بهبود کیفیت غذای دانشجویی در وعده نهار بوده است و با توجه به برنامه فشرده کلاسی و حضور مستمر برخی دانشجویان در دانشگاه این امر موجب راحتی ایشان جهت تهیه غذا می گردد.

نحوه رزرو و استفاده از غذای دانشجویی بصورت خرید ژتون حداقل از 48 ساعت قبل می باشد. (قیمت ژتون همه ساله  براساس بخشنامه های دریافتی از وزارت علوم و اتحادیه دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی تعیین و اعلام میشود که قیمتی بسیار نازلتر از قیمت واقعی غذا می باشد و دانشجویان می توانند با پرداخت بهایی اندک از غذای با کیفیت درجه یک و مطلوب بهره مند گردند)

محل فروش ژتون و توزیع غذا در بوفه ساختمانهای دانشگاه می باشد و منوی غذا بصورت هفتگی از یک هفته قبل اعلام می گردد که منویی متنوع شامل انواع چلوخورش ها، انواع پلوها، چلوکباب کوبیده، زرشک پلو با مرغ و ... میباشد.

زمان توزیع غذا همه روزه از ساعت 12:30 الی 14:30 می باشد. بدیهی است بوفه هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل غذا در خارج از ساعات یاد شده ندارد.

 

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135229 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 755
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir