1.jpg

رشته كارهاي عمومي ساختمان

با بررسی وضعیت نیروی انسانی صنایع کشور، خلاء کاردانی که بتواند مشکلات اجرایی را در زمینه های مختلف ساختمانی برآورده سازد کاملاً احساس می گردد. برای رفع این کمبود ایجاد دوره های کاردانی پیوسته و ناپیوسته ضروری به نظر می آید این متخصصان فضای خالی بین مهندسان متخصص عمران و کارگران ماهر را در زمینه کارهای عمرانی پر می­کنند. هدف این دوره، تربیت کاردان کارهای عمومی ساختمان با جهت گیری فنی است و لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است لذا برنامه درسی در قالب کاردانی و با لحاظ کردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهای علمی - کاربردی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه شده است.

مشاغل فارغ التحصیلان:

 فراگیران پس از گذراندن دوره کاردانی قابلیتهای لازم برای اشتغال در زمینه های زیر را بدست خواهند آورد

سرپرست پروژه ساختمانی

نقشه کشی ساختمان ( پروژه های کوچک و بزرگ)

کنترل کننده و بیان کننده نقشه در محل احداث پروژه ها

به عنوان مترور در مهندسین مشاور به شرکتهای ساختمانی متره و برآورد کننده

بی شک در کارهای ساختمانی، فعالیت های بسیاری انجام می گیرد که قسمت عمده ای از این فعالیت ها به کارهای عمومی در ساختمان تعلق دارد ولی از فارغ التحصیلان این دوره قابلیتهای زیر انتظار می رود  که

برنامه ریزی مراحل کار و سازماندهی و کنترل پروژه ساختمانی با مقطعی از پروژه بزرگ در کارگاه ساختمان

انتقال اطلاعات فنی مورد نیاز کارگاههای ساختمانی به کارگران

نظارت بر پروژه های کوچک ساختمانی

تهیه نقشه های محاسباتی در دفاتر مهندسین یا سازمانهای مربوط

سرپرستی کارگاه کوچک ساختمانی و یا مقطعی از یک پروژه

کار در کارگاه به عنوان دستیار دروس عملی در کنار مدرس

متره و برآورد پروژه ها

 مقاطع تحصیلی:

طول دوره 2 سال می باشد. تعداد کل واحد های درسی این مجموعه 73 واحد به صورت زیر است:

دروس عمومی 12 واحد

دروس پایه 10 واحد

دروس اصلی و تخصصی الزامی 31 واحد

دروس اختیاری 20 واحد

 

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135229 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 755
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir