1.jpg

ثبت نام رسمی آزمون آیلتس

1. my.ieltsessentials.com

2. register test

3. country : Iran

4. city : Shiraz

5. ZAND university

آزمون بین المللی آیلتس در دنیا توسط یکی از سه مرکز رسمی

British Council

IDP Australia

Cambridge University

برگزار میگردد که این آزمون در دانشگاه زند تحت نظر IDP Australia و با همکاری آیلتس تهران در هر فصل برگزار میگردد.

آزمون آیلتس در دو نوع ACADEMIC&GENERAL برگزار شده که در صورت نیاز به اخذ پذیرش دانشگاهی مدل ACADEMIC و

در صورت نیاز به ادامه زندگی و مهارت محور باشد مدلGENERAL TRAINING مورد نیاز برای ارایه به سفارت میباشد

آزمون آیلتس چهار مهارت اصلی

SPEAKING

READING

WRITING

LISTENING

را از نمره یک تا نه (۱،۹) ارزیابی میکند که معمولا نمرات ۶ تا ۹ قابل قبول می باشند.

 

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1117092 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 573
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir