1.jpg

هدف:
رشته زبان و ادبیات انگلیسی سبب کسب مهارتهای چهارگانه ( گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتن ) زبان انگلیسی و نیز آشنایی با ادبیات انگلیسی و کمک به شکوفایی استعداد و ذوق ادبی دانشجویان خواهد شد.

طول دوره وشکل نظام:
دوره کارشناسی زبان انگلیسی شامل 8 نیمسال یا 4 سال تحصیلی می باشد. طول هر نیمسال 16 هفته است.

وضعیت ادامه تحصیل :
دانشجویان این رشته پس از اتمام تحصیل در صورت موفقیت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد، میتوانند بدون وقفه تا پایان دوره کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل بپردازند و در صوت علاقه پس از آن نیز تا مقطع دکترا ادامه تحصیل در دانشگاههای مختلف امکان پذیر می باشد.
 

توانایی لازم برای فارغ التحصیلان:
فارغ التحصیلان این دوره قادر خواهند بود که:
الف – ادب و فرهنگ ایرانی و معارف اسلامی را در حد امکان به جوامع خارجی معرفی کنند.
ب- با تحقیق در کتب انگلیسی زبانان، جامعه ایرانی را از آخرین پیشرفتهای علمی فنی جهان مطلع سازند.
ج- در زمینه هایی که در آن به زبان انگلیسی احتیاج است ( نگارش مقالات تحلیلی انتقادی به زبان انگلیسی، ترجمه مقالات وکتب علوم انسانی و نیز تدریس زبان انگلیسی) مورد استفاده قرار گیرند.
د- برای ادامه تحصیلات بالاتر در جهت تأمین کادر علمی دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی آمادگی لازم را داشته باشند.

زمینه های اشتغال:
در حال حاضر اغلب دانشگاههای جدید التاسیس کشور با کمبود کادر استاد و مربی زبان مواجه اند و با توجه به اینکه تقریباً کلیه رشته های علمی و فنی نیز به خدمت مربیان زبان نیازمندند این کمبود محسوس تر می شود. در بسیاری از زمینه های ارتباط با سایرکشورهای جهان،  وزارتخانه های مختلف به همکاری فارغ التحصیلان این رشته نیاز دارند. رسانه های همگانی به منظور نقد و بررسی و ارائه آثار نویسندگان انگلیسی زبان به کارهای پژوهشی کارشناسان زبان نیاز مبرم دارند. اصولاً به علت رفتن خارجیانی که مؤسسات دولتی در گذشته بدانها وابسته بودند مشکلات زیادی در پیوند با زبان انگلیسی گریبانگیر صنایع و وزارتخانه های مملکت می باشند. این نواقص جمهوری اسلامی را موظف می دارد که مسئله زبان آموزش در تمام زمینه ها و از جمله زبان انگلیسی را بطور بسیار جدی مورد توجه قرار دهند. همکاری با شرکت‌های مسافرتی به عنوان راهنمای ‌تور را نیز میتوان از مشاغل آینده این رشته ته حساب آورد. البته باید توجه داشت که هر دانشجویی صرفا با پاس کردن واحدهای دانشگاهی نمی‌تواند فرصت‌های شغلی خوبی داشته باشد بلکه این امر بستگی به پشتکار و دانش فرد دارد.

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135229 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 755
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir