1.jpg

فرآیند مدیریت را انجام کارها به طور اثر بخش و کارا بوسیله دیگران تعریف کرده اند. در واقع رشته مدیریت در کلیه گرایش های خود بدنبال اینست که با صرف کمترین منابع لازم ( کارایی) به حداکثر اهداف تعیین شده ( اثربخشی) دست یابد. یکی از جنیه های مهم و کلیدی که در رشته مدیریت وجود دارد استفاده از تکنیک های کمی و روش های ریاضی در حل مسائل و مشکلات صنایع، خدمات و ... است. شاخه مدیریت صنعتی در زیر مجموعه مدیریت برای این موضوع تعریف شده است تا متخصصینی تربیت کند که بتوانند بوسیله تکنیک های کمی مسائل کیفی که در محیط های کاری بوجود می آیند را حل کرده و پاسخ های مشخص و بهینه ای برای این مسائل ارائه دهند.
در جهان رقابتی امروز، بقای یک سازمان به تصمیمات مدیرانش وابسته است. این تصمیمات نوع و مقدار منابع سازمان را تعیین می کند. تصمیمات درست مدیران موجب رونق و رشد یک موسسه، و تصمیمات غلط منجر به از دست دادن بازار و نهایتا فروپاشی می شود. در جهان امروز ارزش یک مدیر به طور عمده براساس کیفیت تصمیماتش سنجیده می شود. بنابراین مدیران باید دانش هایی که آنان را تصمیم گیری بهتر یاری می کند آشنا شوند. تحقیق در عملیات (OPERATION RESEARCH) یا پژوهش عملیاتی (MANAGEMENT SCIENCE) یکی از این دانش هاست.
اولین استفاده سازمان یافته از تحقیق در عملیات در جنگ جهانی دوم به سال 1941 در انگلستان بوده است. بسیاری از ایده های تحقیق در عملیاتی ماهیتا بر محورهای نظامی استوار بود و مدیران غیر نظامی علاقه چندانی به تکنیک هایی که مربوط به مسائل آن ها نبود، نداشتند. دو واقعه مهم موجب ورود تحقیق در عملیات به صنایع نظامی شد. در سال 1947 دانتزیگ برنامه ریزی خطی و روش سیمپلکس را ابداع کرد. این روش توانایی و کاربرد قابل ملاحظه ای در مسائل بازرگانی داشت. دومین مهمترین عامل، تولید کامپیوترهای الکترونیک با سرعت بالا بود. اکثر تکنیک های تحقیق در عملیات برای پاسخگویی به مسائل واقعی جهان، نیازمند محاسبات زیادی است. کامپیوتر می توانست در این راستا نقشی اساسی ایفا کند و مانعی را که در به کارگیری این تکنیک ها وجود داشت از بین ببرد.
در دهه 1950 بسیاری از ابزارهای استاندارد تحقیق در عملیاتی مانند " برنامه ریزی خطی" Linear Programming، " برنامه ریزی پویا" Dynamic Programmingو " تئوری صف"  Queuing Theory  نسبتا توسعه یافتند. در دهه 1960، کوشش های رسمی بیش تری حول مسائل " برنامه ریزی تولید" انجام گرفت. برنامه ریزی آرمانی (Goal Programming)و مسائل برنامه ریزی خطی با چندین هدف در ارتباط با مسائل تصمیمی که اهدافی متعدد و گاه متضاد داشتند توسعه یافت.در دهه 1970 و 1980 استفاده های بسیار زیادی از تحقیق در عملیات در سیستم های اطلاعاتی مدیریت شد و "سیستم پشتیبانی از تصمیم" ابداع شد. از دیگر توسعه های اخیر در تحقیق در عملیات به کار گیری هوش محاسباتی (Computational intelligence) یا محاسبات نرم (soft Computing) در مسائل تصمیم گیری است که الگو گرفته از عملکرد مغز انسان است. هوش محاسباتی به معنی استخراج هوش، دانش یا الگوریتم از دل محاسبات عددی است. سه بخش عمده و اساسی هوش محاسباتی تشکیل یافته از شبکه های عصبی، منطق فازی و الگوریتم زنتیک است که هریک به نوعی مغز را الگو قرار داده اند.

توانمندی های دانش آموختگان و آینده شغلی
دانش آموختگان رشته مدیریت صنعتی در گرایش تحقیق در عملیات توانایی بکار گمارده شدن در قسمت های گوناگون صنعتی و خدماتی در محیط های کاری را دار می باشند. این افراد می توانند در:
- واحد برنامه ریزی سازمان بکار گرفته شده و با استفاده از تکنیک های پیش بینی و آنالیز سری های زمانی در خدمت این بخش باشند.
- واحد نگهداری و تعمیرات بکارگرفته شده و با استفاده از تکنیک های آماری به برنامه ریزی در رابطه با طراحی سیستم های پایایی و طول عمر قطعات و محصولات بپردازند.
- واحد کنترل پروژه مشغول بکار شوند و در رابطه با مدت زمان بهینه انجام پروژه ها متناسب با هزینه و کیفیت معقول تصمیم گیری کنند.
- واحد انبار و کنترل موجودی بکار گمارده شوند و در رابطه با میزان بهینه سفارشات، زمان های تقاضا، میزان بهینه حجم انبارها و... تصمیم گیری کنند.
بطور کلی این افراد می توانند در تمامی قسمت هایی که نیاز به تجزیه و تحلیل های کم و تصمیم گیری های عددی می باشد، مشغول بکار شوند.

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135229 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 755
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir