1.jpg

طبق تعریف اتحادیه اروپا، هر کسب و کاری (شرکت، سازمان و ...) که تا 250 نفر کارمند داشته باشد کسب و کار کوچک و متوسط حساب می شود (SME Business). بنابر این این رشته به امور تشخیص و ارزیابی فرصت های کسب و کار، جمع آوری منابع، راه اندازی، رشد و مدیریت کسب و کار هایی می پردازد که تا 250 نفر کارمند دارند.  اکثر کسب و کار ها شامل این تعریف می شوند.

تعریف و هدف دوره
دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و نیز نیروی مناسب برای حرکت سازمانها، اداره ها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی وخصوصی در مسیر کارآفرینی سازمانی با وظایف و اهداف تعریف شده در سطوح کارشناسی است. فارغ التحصیلان "مدیریت کسب و کارهای کوچک" می توانند به تنهایی یا درقالب گروه های کاری به راه اندازی یک کسب و کار جدید متناسب با امکانات خود و شرایط محلی و منطقه ای خویش بپردازند یا با حضور در بخش های مختلفی چون بازاریابی و فروش، اداره امور مالی، مدیریت منابع انسانی و نظایر آن به حرکت سازمان در مسیر کارآفرینی و تعالی آن یاری رسانند. به بیان دیگر یکی از مهمترین اهداف این دوره تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت کسب و کارهای کوچک و فعالیت های کارآفرینی در بخش های خصوصی، عمومی (دولتی) و غیر دولتی است.

مشخصات دوره
طول دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک 4 سال است و تمامی درس های آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته با امتحانات می باشد. دراین دوره علاوه بر درس های تئوری، بر جنبه های کاربردی درس ها تأکید ویژه ای شده است و یادگیری برخی دروس به طور مشخص به صورت کارگاه آموزشی یا صرفأ با حضور دانشجویان در محیط های واقعی انجام کار امکان پذیر می باشد.

تعداد واحدهای درسی
تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک 146 واحد می باشد.

نقش و توانایی
شرکت کنندگان در این دوره افزون برآشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت کسب و کارهای کوچک با زمینه های کاربردی و عرصه های عملیاتی این رشته و نیز، مشکلات ، محدودیت ها و راهکارهای غالب بر آن، در عرصه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک آشنا می شوند.

ضرورت واهمیت
الف. آشکار شدن هرچه بیشتر نقش و اهمیت کارآفرینی در توسعه همه جانبه کشورهای مختلف جهان
ب. حرکت کشور به سمت خصوصی سازی وضرورت فعالیت بیشتر فارغ التحصیلان در عرصه راه اندازی کسب و کارهای جدید
ج. بهره بردن از دانش و تحقیقات دانشگاه ها در بازارکار (تجاری سازی دانش)
چ. شناخت و رفع مشکلات اقتصادی و بازرگانی با آموزش صحیح مدیریت کسب و کارهای کوچک 

مزیت های این رشته
-اشباع نبودن بازار کار برای فارغ التحصیلان این رشته به دلیل جدید بودن این رشته
-نیاز روز افزون سازمان های خصوصی و دولتی به این رشته به دلیل مباحث خاص مطرح شده در این رشته
-امکان جذب به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها در صورت ادامه تحصیل تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
-نیاز روز افزون سازمان ها در سطح ملی و بین المللی به خلاقیت و نوآوری که این مباحث از مهم ترین تفکر جاری در اقتصاد جهان و این رشته می باشد.
-کسب توانایی برای راه اندازی کسب و کار دلخواه
-توانایی تاسیس شرکت های مشاوره ای متخصص در زمینه راه اندازی کسب و کار
-امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه های معتبر کشور (دانشگاه سراسری تهران)

تـعـداد بـازدیـدهـای کـل 1135232 تـعـداد بـازدیـدهـای امروز 758
شـیراز، انتهای بلوار همت جنوبی، کوچه 12، موسسـه آمـوزش عالی زنـد
کدپسـتی: 73489-71887­
تلـفن: 36321043 ،36321042 ،36321041 ،36106 (71) 98+
Copyright © 2002-2017, Zand Institute oF Higher Education, Iran
Maintained by master[at]zand.ac.ir